Održana 112. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

Na 112. sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik prof. dr Zoran Perišić, jednoglasno je doneto Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2015. godinu, koji je predviđen u visini od 9.977 milijardi dinara. Kako je obrazloženo, Uprava za obrazovanje moći će da raspolaže sa 1.64 milijarde dinara, Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj sa 2.78 milijarde dinara, Uprava za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu sa 741 milionom dinara,  Uprava za imovinu 200 miliona, Uprava za privredu i održivi razvoj sa 754 miliona, Uprava za kulturu sa 618, za sport i omladinu 341, Uprava za planiranje i izgradnju 167 miliona dinara, dok će Uprava za finansije moći da raspolaže sa 2.52 milijarde dinara.

Jednoglasno je usvojeno i  Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2015. godini, koje predviđa istu količinu novca kao i protekle godine.

Doneto je i Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o lokalnim komunalnim taksama, koje predvića i prihod u gradski budžet od takse koja će se ubuduće plaćati za postavljanje bandera i drugih niskonaponskih vodova.

Jednoglasnom odlukom Gradskog veća usvojeno je  Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Strategije za brigu omladima Grada Niša 2015-2020. Donošenjem ovog dokumenta, Grad Niš pokazuje da vodi brigu od više od 50 hiljada mladih ljudi na svojoj teritoriji. U stvaranju ovog dokumenta učestvovali su svi akteri omladinske politike, organizacije civilnog društva i mnogi građani.

Članovi Gradskog veća usvojili su  Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o donošenju Akcionog plana održivog energetskog razvoja Grada Niša (SEAP), kao i Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Ova odluka Gradskog veća praktično znači umanjenje naknada za uređenje građevinskog zemljišta koje se plaćaju prilikom legalizacije objekata u proseku za oko 30%, za sve zone osim osme. gde visina naknade ostaje nepromenjena. Ova odluka doneta je kako bi se olakšalo vlasnicima objekata koji nisu legalizovani, ali i kako bi se obezbedili znatni prihodi u gradski budžet.

Na ovoj sednici doneto je i  Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za radio i televizijsku delatnost „Niška televizija“ Niš,  Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2014. godinu,  Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ”Mediana” Niš za 2014. godinu, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta u Nišu za 2014. godinu.

Određena su lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i lice koje će se starati o objavljivanju i ažurnosti informatora o radu Gradskog veća Grada Niša i Službe za poslove Gradskog veća.

 Jednoglasno je donet Zaključak kojim se prihvata inicijativa Javnog preduzeća za aerodromske usluge “Aerodrom Niš“ Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša u vezi sa organizacionim promenama u ovim preduzećima, kao i za ustupanje, odnosno pribavljanje autobusa i potrebne opreme neophodnih za obavljanje delatnosti prevoza putnika u gradskom saobraćaju. To znači da će se o poslovima gradskog saobraćaja,  što je do sada bila jedna od delatnosti Aerodroma, starati Direkcija za javni gradski saobraćaj, koja će preuzeti i radnike i brigu o autobusima preduzeća „Aerodrom Niš“.

Takođe, usvojen je Zaključak kojim se nalaže JKP „Naissus“ Niš da sa vodovodne mreže u selu Gornje Međurovo obezbedi urgentno snabdevanje sela Belotinac vodom za piće instaliranjem dve javne česme na lokacije određene u saradnji sa Savetom građana sela Belotinac, kao i Rešenje o utvrđivanju predloga rešenja Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2013-2014. godinu.

Možda Vas zanima i sledeće...