Други састанак Радне групе за Акционог плана одрживог развоја града Ниша

image_pdfimage_print

akcioni planУ Градској кући, одржан је други састанак Радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020., на коме је члановима радне групе представљена Радна верзија документа Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.

 Градско веће града Ниша, донело је 30.05.2014. године Решење бр. 715-6/2014-03 којим се покреће поступак израде Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.г. планског документа за реализацију Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020.године. Градоначелник Града Ниша проф. др. Зоран Перишић је 22.07.2014. године, на основу наведеног Решења,  донео Решење бр. 2573/2014-01 о формирању радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020. године. У складу са наведеним решењима, донетa су и Решења о формирању радне групе која броји 35 чланова, као и 4 радна тима са укупно 21-им радним подтимом, за четири стратешка правца дефинисана Стратегијом развоја Града Ниша: (1) Територија, инфраструктура и окружење (2) Развој економије и пословања (3) Друштвени развој и (4) Управљање.

Радна група,  радни тимови и радни подтимови окупили су око 350 стручњака и експерата у побројаним областима, који су кроз преко 60 радних састанака формулисали Радну верзију Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015. – 2020. чија реализација, у шестогодишњем временском интервалу, треба да  омогући планирани развој града, уз учешће свих заинтересованих страна и грађана.

 Акциони план представља најсвеобухватнији списак пројеката који укључују све изворе финансирања, подразумевају шестогодишњи плански период и сагледавају четири степена приоритета у њиховом спровођењу.  На основу Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., биће рађени годишњи Програми развоја Града Ниша који ће, такође, обухватити све изворе финансирања и носиоце  активности из различитих сектора, али и годишњи Буџет Града Ниша.  Радна верзија има 754 пројекта и активности подељених у 4 стратешка правца и укупно 21 стратешку област.

Имајући у виду да је жеља радне групе да омогући широј јавности увид у радну верзију документа, али и могућност да се неки пројекти пре усвајања избришу, модификују или додају у фази јавне расправе. Радна верзија Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., доступна је јавности на званичном сајту Града Ниша  и заказана је јавна расправа која ће се одржату у Великој сали Скупштине Града Ниша у ул. Николе Пашића у уторак 9.12.2014. године у термину од 13:30 до 15:30.

You may also like...