1

Други састанак Радне групе за Акционог плана одрживог развоја града Ниша

akcioni planУ Градској кући, одржан је други састанак Радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020., на коме је члановима радне групе представљена Радна верзија документа Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.

 Градско веће града Ниша, донело је 30.05.2014. године Решење бр. 715-6/2014-03 којим се покреће поступак израде Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.г. планског документа за реализацију Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020.године. Градоначелник Града Ниша проф. др. Зоран Перишић је 22.07.2014. године, на основу наведеног Решења,  донео Решење бр. 2573/2014-01 о формирању радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020. године. У складу са наведеним решењима, донетa су и Решења о формирању радне групе која броји 35 чланова, као и 4 радна тима са укупно 21-им радним подтимом, за четири стратешка правца дефинисана Стратегијом развоја Града Ниша: (1) Територија, инфраструктура и окружење (2) Развој економије и пословања (3) Друштвени развој и (4) Управљање.

Радна група,  радни тимови и радни подтимови окупили су око 350 стручњака и експерата у побројаним областима, који су кроз преко 60 радних састанака формулисали Радну верзију Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015. – 2020. чија реализација, у шестогодишњем временском интервалу, треба да  омогући планирани развој града, уз учешће свих заинтересованих страна и грађана.

 Акциони план представља најсвеобухватнији списак пројеката који укључују све изворе финансирања, подразумевају шестогодишњи плански период и сагледавају четири степена приоритета у њиховом спровођењу.  На основу Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., биће рађени годишњи Програми развоја Града Ниша који ће, такође, обухватити све изворе финансирања и носиоце  активности из различитих сектора, али и годишњи Буџет Града Ниша.  Радна верзија има 754 пројекта и активности подељених у 4 стратешка правца и укупно 21 стратешку област.

Имајући у виду да је жеља радне групе да омогући широј јавности увид у радну верзију документа, али и могућност да се неки пројекти пре усвајања избришу, модификују или додају у фази јавне расправе. Радна верзија Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., доступна је јавности на званичном сајту Града Ниша  и заказана је јавна расправа која ће се одржату у Великој сали Скупштине Града Ниша у ул. Николе Пашића у уторак 9.12.2014. године у термину од 13:30 до 15:30.