Potpisan sporazum o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite dece

image_pdfimage_print

8_2401_1990_zastitadeceU gradskoj kući potpisan je sporazum o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja na području grada Niša, koji predstavlja i formalno uspostavljanje saradnje između svih relevantnih gradskih i republičkih institucija, koje u okviru svojih nadležnosti mogu da zaštite prava deteta.

 “Želimo da po prvi put mobilišemo sve svoje snage i ujedinimo se s ciljem da se efikasnije i energičnije reaguje u sitaucijama koje su nažalost sve češće, a kada su ugrožena prava detetaa. Verujem da će se i rezultati vrlo brzo videti, jer će širokom akcijom svih nadležnih i njihovom međusobnom koordinacijom biti omogućen efikasniji odgovor na slučajeve nasilja nad decom njihovog zanemarivanja ili zlostavljanja. Imamo dovoljno stručnih kadrova u našim službama koji mogu adekvatno da reaguju i pomgnu da se stopa nasilja smanji”, rekao je na ceremoniji potpisivanja sporazuma gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić i dodao da “pored koordinisanog delovanja naš cilj je i da se smanji i ubrza procedura od prepoznavanja problema do reakcije društva. Podaci o broju zloupotreba su različiti, ali ne moramo da napominjemo da kada su u pitanju usamljeni ili sporadični slučajevi reakcija društva mora da postoji da bude brza i efikasna.”

Vizija koja se promoviše ovim sporazumom je da sva deca ne teritoriji grada Niša bez obzira na pol uzrast i nacionalno ili etničko poreklo i porodični status odrastaju u bezbednom okruženju, oslobođenom svakog vida nasilja u kome se poštuju ličnost i dostojanstvo deteta, uvažavaju potrebe i razvojne mogućnosti deteta.

Zaštita dece veoma složen proces i zahteva stalnu saradnju i koordinaciju kako bi intervencija bila efikasna. Zloupoteba dece podrazumeva sve oblike fizičkog, emocionalnog ili seksualnog zlostavljanja, te zanemarivanje ili komercijalnu i drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja zdravlja, razvoja, dostojanstva i života deteta.

Možda Vas zanima i sledeće...