Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора

Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора дана 15.10.2021. године