Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-4425/3 од 30.09.2021. год.

Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-4425/3 од 30.09.2021. год. са oбразложењем, Мишљење Саветодавног тела број 03-4420/1 од 29.09.2021. године  Прилог