87. sednica Gradskog veća 07 07 2021

image_pdfimage_print
 1. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 2. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za finansije
 3. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 6. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 8. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za finansije
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 10. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 11. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 12. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 13. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 14. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 15. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 16. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 17. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 18. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 19. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 20. Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2021. godinu

Možda Vas zanima i sledeće...