Daily Archive: 4 јуна, 2021

image_pdfimage_print

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАСЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2021.ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАСЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ...

79. седница Градског већа – 02.06.2021.

Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2021. годину Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња Студена, на подручју Градске општине Нишка Бања...

78. седница Градског већа – 31.05.2021.

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“...

77. седница Градског већа – 31.05.2021.

Решење о утврђивању Предлога одлуке o завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска топлана“ Ниш у Пројекту „Рехабилитација система...