46. sednica Gradskog Veća – 03.03.2021.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o angažovanju preduzeća za reviziju radi eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije vikend zone Oštra Čuka na putu Gabrovac – Vukmanovo, na području Gradske opštine Palilula
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju izradi Strategije komunikacije i participacije Grada Niša za period od 2021-2025. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o rasporedu rada i radnog vremena zdravstvene ustanove Apotekarska ustanova Niš
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za Grad
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove Niški kulturni centar
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Niškog simfonijskog orkestra
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog pozorišta Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta lutaka Niš
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Niš
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Niš
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Dečijeg kulturnog centra Niš
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2021. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“ Niš za 2021. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2021. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš za 2021. godinu
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021.godinu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ Niš
 22. Izveštaj o radu Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata za 2020. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Rešenje o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata
 24. Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Grada Niša za 2020. godinu
 25. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niša za 2021. godinu
 26. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke i postupka nabavke direktnih korisnika budžeta Grada Niša
 27. Pravilnik o korišćenju finansijskih sredstava namenjenih za reprezentaciju – ugostiteljske usluge
 28. Izveštaj o radu Žalbene komisije Grada Niša za period 2016-2021. godine
 29. Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
 30. Rešenje o dodeli dečijih autosedišta za decu rođenu u 2020. godini
 31. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za Ljiljanu Rajković iz Donjeg Međurova, koja je povrđena u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
 32. Rešenje kojim se odobrava dodela 3 (tri) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I+II+III zona), po zahtevu udruženja građana Centar za socijalnu integraciju dece i mladih „Zvezda“ za korisnike programa „Kuća mogućnosti“ – Niš
 33. Rešenje kojim se odobrava izrada 5 (pet) legitimacija za prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša za 3 zone (I + II + III zona), koje bi glasile na Gradsku upravu za društvene delatnosti, a koje bi koristili svi inspektori iz Odseka za prosvetnu i sportsku inspekciju prilikom odlaska na teren i povratka sa terena
 34. Rešenje o prihvatanju učešća i finansiranju projekta „Prihvatilište za decu i mlade“
 35. Rešenje kojim se ukida Rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-172/2017-09 od 05.09.2017. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 095
 36. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-28/2013-09 od 21.02.2013. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Cordoba“ sa evidencionim brojem 493
 37. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-42/2015-09 od 09.03.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Altea“ sa evidencionim brojem 525
 38. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-40/2015-09 od 09.03.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Altea“ sa evidencionim brojem 526
 39. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-41/2015-09 od 09.03.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Altea“ sa evidencionim brojem 527
 40. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-44/2015-09 od 09.03.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Altea“ sa evidencionim brojem 528
 41. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-43/2015-09 od 09.03.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOOn NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Altea“ sa evidencionim brojem 529
 42. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da odloži naplatu svog potraživanja, nastalog po osnovu novčane pozajmice JKP „Tržnica“ Niš, tako što će omogućiti JKP „Tržnica“ Niš otplatu duga u 4 (četiri) jednake mesečne rate počev od 01.06.2021. godine

Možda Vas zanima i sledeće...