46. седница Градског Већа – 03.03.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације викенд зоне Оштра Чука на путу Габровац – Вукманово, на подручју Градске општине Палилула
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању изради Стратегије комуникације и партиципације Града Ниша за период од 2021-2025. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о распореду рада и радног времена здравствене установе Апотекарска установа Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Нишког симфонијског оркестра
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног позоришта Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта лутака Ниш
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Ниш
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дечијег културног центра Ниш
 14. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2021. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2021. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2021. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2021. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2021. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2021.годину и Финансијски план за 2021.годину Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш
 22. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2020. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Решење о образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената
 24. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Ниша за 2020. годину
 25. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниша за 2021. годину
 26. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша
 27. Правилник о коришћењу финансијских средстава намењених за репрезентацију – угоститељске услуге
 28. Извештај о раду Жалбене комисије Града Ниша за период 2016-2021. године
 29. Решење o образовању Жалбене комисије
 30. Решење о додели дечијих аутоседишта за децу рођену у 2020. години
 31. Решење којим се одобрава додела 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за Љиљану Рајковић из Доњег Међурова, која је поврђена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 32. Решење којим се одобрава доделa 3 (три) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I+II+III зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих „Звезда“ за кориснике програма „Кућа могућности“ – Ниш
 33. Решење којим се одобрава израда 5 (пет) легитимација за превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које би гласиле на Градску управу за друштвене делатности, а којe би користили сви инспектори из Одсека за просветну и спортску инспекцију приликом одласка на терен и повратка са терена
 34. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“
 35. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-172/2017-09 од 05.09.2017. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 095
 36. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-28/2013-09 од 21.02.2013. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Cordoba“ са евиденционим бројем 493
 37. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-42/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 525
 38. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-40/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 526
 39. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-41/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 527
 40. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-44/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 528
 41. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-43/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOOn NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 529
 42. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да одложи наплату свог потраживања, насталог по основу новчане позајмице ЈКП „Тржница“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП „Тржница“ Ниш отплату дуга у 4 (четири) једнаке месечне рате почев од 01.06.2021. године

You may also like...