USVOJEN BUDŽET GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

  • 1.1
  • 6 (2)
  • 19 (2)
image_pdfimage_print

Osma sednica Skupštine Grada Niša održana je u sali Oficirskog doma. Odbornici su usvojili Odluku o budžetu Grada Niša za 2021. godinu, Kadrovski plan gradskih uprava Grada Niša, Kancelarije za ekonomski razvoj, Pravobranilaštva Grada Niša, Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša i Kabineta gradonačelnika za 2021. godinu, kao i Odluku o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2021. godini.

Takođe, usvojena je i Odluka o organizaciji gradskih uprava Grada Niša, Odluka o Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, kao i Odluka o regulisanju zakupnine zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine  Grad Niš, zatim rešenje  kojim se Gradskoj toplani daju na korišćenje kotlarnica i trafostanica u ul. Bulevar dr Zorana Đinđića u Nišu  i rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca.

Možda Vas zanima i sledeće...