233. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.03.2020.

image_pdfimage_print
 1. Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2020. годину
 2. Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2020. годину
 3. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша за 2020. годину
 4. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина и јавних зелених површина на градским гробљима у употреби за 2020. годину
 5. Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара за 2020. годину
 6. Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2020. годину
 7. Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2020. годину
 8. Решење о давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације у Граду са ценовником за 2020. годину
 9. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2020. годину
 10. Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2020. годину
 11. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, по свим закљученим уговорима, одложи почев од 01.07.2020. године

You may also like...