235. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.03.2020.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2020. годину