228. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.02.2020.

1. Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša