224. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.02.2020.

Решење о одобравању израде 12 (дванаест) легитимација за превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које...