228. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.02.2020.

1. Амандман на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша