Реконструкција фасада јавних зграда у Нишу

image_pdfimage_print

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима радове на реконструкцији фасада зграда „Народног музеја“ и „Народне билблиотеке Стеван Сремац“ у Нишу.

Пројекат „Извођење радова на фасадама  зграда у Нишу“, реализује се  средствима из буџета Владе Републике Србије, кроз поступак јавне набавке радова обликоване у три партије.

Процењене вредности радова  одређују се на  на основу предмера и предрачуна радова рађених од стране овлашћених пројектаната.

I партијом обухваћени су грађевински радови на фасадама на нивоу инвестиционог одржавања и увожење декоративне расвте на објектима:

  1. Народно позориште у Нишу, Синђелићев трг  бб.
  2. Народни музеј у Нишу,  Николе Пашића бр. 59
  3. Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, Боривоја Гојковића 9
  4. Нишки симфонијски оркестар,  Генерала Милојка Лешјанина 16
  5. Задужбина Милорада Васића у Нишу,  ул. Обреновићевој бр. 38

 

Oтворени поступак јавне набавке за извођења радова на фасадама  зграда у Нишу за прву партију расписан 23.02.2017. године.

Уговор са избраним понуђачем „Неимар пројект“ доо Београд, склопњен 26.04.2017. године.

Уговор је потписан на 42.073.390,00 динара са урачунатим ПДВ. До  сада није било уплата изабраном понуђачу.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова  врши за грађевинско-архитектонске и електро радове Дирекција за изградњу града Ниша; Како се ради о објектима који су под заштитом завода за заштиту споменика неопходан је надзор  Завода за заштиту споменика града Ниша.

Рок за извођење радова је 120 календарских дана од увођења у посао извођача радова. Извођач радова на фасадама по Уговору бр.353/2017-25 од 26.04.2017.године “Неимар пројект доо” уведен је у посао 22.05.2017.године.

Обим грађевинских радова је на нивоу инвестиционог одржавања гре се предвиђа:

–          Ради се на санирању фасадних површина, уклањању деградираних, поткоружених делова и обнова фасадних површина са поновним бојењем.

–          На објектима се врши и репарација столарије, замена лимарије (олука и опшивки) где је то неопходно.

–          Поправка кровне конструкције и кровног покривача са заменом дотрајалих елемената.

–          Рестаураторско-конзерваторски радови над деловима објекта.

IMAG0485 IMAG0488

You may also like...