Закључак штаба за ванредне ситуације на територији града Ниша

image_pdfimage_print

На основу члана 8. и 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 38/2011) и Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 83/2012, 15/2013, 29/2013, 90/2013 и 9/2015),

Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша, на 13. седници одржаној 17.03.2015. године, разматрајући стање на подручјима захваћеним подземним водама на територији Градске општине Палилула и стања клизишта на територији Града Ниша као и иницијативу Скупштине Градске општине Палилула, донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Налаже се свим јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град Ниш да и на даље ставе све расположиве ресурсе на располагање Штабу за ванредне ситуације на територији Града Ниша, који ће сарађивати у извршавању конкретних задатака са контакт особом одређеном од стране наведених субјеката.

2. Налаже се Управи за пољопривреду и развој села да се стара о спровођењу Оперативног плана одбране од поплава и да о стању на терену подноси дневни извештај команданту или заменику команданта Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша.

3. Налаже се Оперативном тиму за спашавање на води да прати стање Нишаве и пораст водостоја и да о стању на терену редовно (дневно) обавештава Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша.

4. Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша и Управа за ванредне ситуације у Нишу као и остале институције значајне за спровођење законски предвиђених поступака, су у непрекидној комуникацији и предузимају све мере ради отклањања штетних последица на територији Градске општине Палилула у Нишу.

5. На основу увида у чињенице, извештаја са седнице Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша и стручног мишљења о процени угрожености подручја на територији Градске општине Палилула, Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша констатује, да Град Ниш располаже одговарајућим ресурсима, и да предузима одговарајуће мере за отклањање штетних последица на захваћеном подручју.

6. Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша констатује да се ефикасно и правовремено реагује расположивим ресурсима, те да не постоји основ за додатним ангажовањем ресурса из других локалних самоуправа или од стране Републике, односно да се нису стекли услови за проглашење ванредне ситуације на подручју или делу територије Градске општине Палилула.

У Нишу, 17.03.2015. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Заменик команданта
проф. др Жарко Ранковић


You may also like...