Закључак штаба за ванредне ситуације на територији града Ниша

На основу члана 8. и 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 38/2011) и Решења о образовању Штаба за ванредне...