Zaključak štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Niša

Na osnovu člana 8. i 9. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, broj 38/2011) i Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne...