Sredstvo ekonomskog razvoja u službi lokalnih zajednica

image_pdfimage_print

U organizaciji Ambasade Francuske u Srbiji i Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša, održan je seminar “Politika ruralnog razvoja: sredstvo ekonomskog razvoja u službi lokalnih zajednica”. Predstavnici jedinica lokalnih samouprava i institucija podrške ruralnom razvoju sa teritorije Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Pčinjskog i Jablančkog okruga imali su priliku da seuprsseminar upoznaju sa mogućnostima i izazovima u korišćenju predpristupnih fondova namenjenih ruralnom razvoju i razmene primere dobre prakse sa francuskim kolegama.

 “Naša sela se suočavaju sa velikim demografskim problemima i migracijama iz sela u grad. Niš je nekada bio industrijski gigant, i u tom sektoru je veliki broj zaposlenih bio baš sa seoskog područja. Sada, u periodu tranzicije, teško je očekivati da u svetu ubrzanog tehnološkog razvoja može da se vrati staroj slavi, jer je reindustrijalizacija izuzetno skupa. Poljoprivreda i prerada hrane bi trebalo da budu glavni nosioci razvoja ovog dela Srbije. Naši poljoprivrednci su spremni da uče i stiču nova znanja i smatramo da ulaganje u znanje jeste osnova za zdrav razvoj našeg sela”-rekao je Ljubivoje Slavković, zamenik gradonačelnika Grada Niša na otvaranju seminara.

 Viržini Manfroni, ataše za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji je napomenula da je “jačanje decentralizovane saradnje Srbije i Francuske otpočela još 2012. godine potpisivanjem sporazuma o saradnji, i da je saradnja Grada Niša i regiona Žirond bila u oblasti kulture i omladine. Kako je Francuska puno doprinela kreiranju mera Zajedničke okvirne politike EU (Common Agriculture Policy-CAP) ideja je da se pomogne Srbiji u procesu približavanja EU tako što će na najbolji način pokušati da prenese iskustva iz svojih regija. Ruralni delovi regije Žirond su po mnogo čemu slični ovom delu Srbije pa otuda i želja da upravo i pokušamo da napravimo vezu između ove dve oblasti. Stub razvoja politike ruralnog razvoja u Francuskoj leži upravo u porodičnim gazdinstvima i u kvalitetu proizvoda i to je nešto na čemu bi trebalo i raditi u ovom delu Srbije”

 “Bitno je videti na koji način politike ruralnog razvoja se planiraju i u kom pravcu se razvijaju kako bi znali kako da ih sprovodimo”, zaključio je Žozef Đustiniani, savetnik za evropske integracije pri Vladi Srbije koji je bio i moderator ovog seminara.

Možda Vas zanima i sledeće...