Potpisan sporazum o međusektorskoj saradnji i postupanju u slučajevima nasilja u porodici i zaštiti žena

image_pdfimage_print

8_2457_2044_sporazum nasiljeU Gradskoj kući danas je potpisan sporazum o međusektorskoj saradnji i postupanju u slučajevima nasilja u porodici i zaštiti žena žrtava u partnerskim odnosima na teritoriji Grada Niša. Potpisinici su pored Grada Niša i Policijske uprave i brojne institucije i ustanove koje se ukuljučene u zaštitu žrtava nasilja kao i niški elektronski mediji.

 Svi oblici nasilja kojima se ugrožavaju ili narušavaju fizički, psihički i moralni integritet ličnosti predstavljaju povredu jednog od osnovnih ljudskih prava sadržanih u Univerzalnoj deklaraciji UN o ljudskim pravima, a to je pravo na život i bezbednost. Ova zakonska, ali i moralna obaveza svakog subsistema društva podrazumeva zajedničko i intenzivno angažovanje na pružanju celovitih, kontinuiranih i blagovremenih intervencija i usluga.

 Nasilje u porodici nije samo pitanje unutrašnjeg uređenja porodice i porodičnih odnosa, već društva u celini, Fenomen nasilja u porodici je društveni problem koji zahteva eklektički pristup, uključivanje različitih društvenih sistema, u cilju otkrivanja, zaustavljanja i preveniranja ove pojave. Iz tog ugla, a šire društveno posmatrano, bavljenje pojavom nasilja podrazumeva kohezivniju saradnju organa, institucija i organizacija, stručnu i svaku drugu razmenu saznanja, podataka i iskustava, sa ciljem prepoznavanja, otkrivanja, zaustavljanja i preveniranja nasilja, ali i osnaživanja porodičnog sistema u ostvarivanju svojih osnovnih funkcija.

 Na osnovu Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, kao i na osnovu Posebnog protokola za postupanje Centara za socijalni rad-organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, obavezno je koordinisanje saradnje svih resursa na lokalnom nivou kroz međusektorsku razmenu, podršku i incijativu. Svrha i vizija Sporazuma jeste da osigura preduslove za delotvoran i celovit rad svih aktera koji rade na unapređivanju zaštite od nasilja u porodici.

Možda Vas zanima i sledeće...