Потписан споразум о међусекторској сарадњи и поступању у случајевима насиља у породици и заштити жена

image_pdfimage_print

8_2457_2044_sporazum nasiljeУ Градској кући данас је потписан споразум о међусекторској сарадњи и поступању у случајевима насиља у породици и заштити жена жртава у партнерским односима на територији Града Ниша. Потписиници су поред Града Ниша и Полицијске управе и бројне институције и установе које се укуључене у заштиту жртава насиља као и нишки електронски медији.

 Сви облици насиља којима се угрожавају или нарушавају физички, психички и морални интегритет личности представљају повреду једног од основних људских права садржаних у Универзалној декларацији УН о људским правима, а то је право на живот и безбедност. Ова законска, али и морална обавеза сваког субсистема друштва подразумева заједничко и интензивно ангажовање на пружању целовитих, континуираних и благовремених интервенција и услуга.

 Насиље у породици није само питање унутрашњег уређења породице и породичних односа, већ друштва у целини, Феномен насиља у породици је друштвени проблем који захтева еклектички приступ, укључивање различитих друштвених система, у циљу откривања, заустављања и превенирања ове појаве. Из тог угла, а шире друштвено посматрано, бављење појавом насиља подразумева кохезивнију сарадњу органа, институција и организација, стручну и сваку другу размену сазнања, података и искустава, са циљем препознавања, откривања, заустављања и превенирања насиља, али и оснаживања породичног система у остваривању својих основних функција.

 На основу Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима, као и на основу Посебног протокола за поступање Центара за социјални рад-органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, обавезно је координисање сарадње свих ресурса на локалном нивоу кроз међусекторску размену, подршку и инцијативу. Сврха и визија Споразума јесте да осигура предуслове за делотворан и целовит рад свих актера који раде на унапређивању заштите од насиља у породици.

You may also like...