Одржане 75. и 76. седница Градског већа

image_pdfimage_print

7_2381_19999999999999969_gvНа данашњој седници Градског већа, којом је председавао градоначелник проф. Др Зоран Перишић, једногласно су усвојена решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш, Дома здравља Ниш, Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2014. годину, Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2014. годину и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” за 2014. годину. Члан Градског већа ресорно задужен за здравство проф. др Жарко Ранковић истакао је да је остварена добра сарадња Града Ниша са директорима установа примарне здравствене заштите и надлежном градском управом.

На овој седници такође је једногласно усвојен и Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2013. годину. Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину планирана су подстицајна средства  за талентоване ученике и студенте у укупном износу од 25 милиона динара. Исплаћена су средства за награде најбољим студентима тринаест факултета Универзитета у Нишу поводом 11. јануара, која се састоји од дипломе и новчаног износа од по 50.000 динара за сваког студента. На Јавни позив за доделу градских стипендија пријаве је поднело 297 кандидата и то: 221 студент и 76 ученика, а право на стипендију Града Ниша остварила су 164 студента и 57 ученика средњих школа.  За постигнуте резултате на такмичењима у 2012/2013. години додељене су 355 новчане награде, за шта је утрошено 3.495.500  динара, а накнадно одобрено награђивање још 33 ученика, за шта је требало издвојити  381.000  динара. Комисија је одобрила и 14 захтева за новчану накнаду талентованих ученика и студената, за шта је требало издвојити укупно 966.800 динара.

 На овој седници Градског већа такође је усвојен Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма по спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу и Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о додели стимулативних средстава спортским организацијама. Како је образложио члан Градског већа ресорно задужен за спорт Милан Пешић, Град Ниш је добрим делом заслужан за завидне резултате нишког спорта постигнуте у прошлој години. Он је навео да је ове године поднето 25 годишњих програма спортских организација и клубова више него прошле године, а буџет је био смањен за 30 милиона динара у односу на претходну годину. Предвиђено је 70 милиона динара за спортске организације и 100 милиона динара стимулативних средстава, а 17 клубова добило је укупно 53.8 милиона динара за првих шест месеци.

 На 75. седници Градског већа усвојена су и Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за културу, Управи за образовање и Управи за омладину и спорт, а донета су и Решење о прихватању реализације пројекта “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, који Град Ниш реализује у оквиру Програма Exchange 4 и Решење о прихватању учешћа у пројекту ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти).

Након 75. седнице Градског већа одржана је наредна,76. седница, на којој је донета једногласна одлука о измени Решења о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта “Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу”.

Како је појаснио градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, у претходна два инкубациона циклуса нису испуњени циљеви Бизнис инкубатор центра, тако да је било неопходно да се измени концепција рада и инкубационог процеса дефинисањем нових активности, изврши ревизија пројекта и дефинишу потребна средства за пословање у 2014. и 2015. години. Почетком ове године сумирани су сви уочени проблеми, а планирано успостављање Центра за информационо-комуникационе технологије није реализовано. Због тога је било неопходно започети нове активности, нови менаџмент и нови план и програм пословања, како би се остварило економско осамостаљивање станара Инкубационог центра и отворила нова радна места.

Такође, на овој седници једногласно је усвојен Закључак којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша са ЈКП “Градска топлана” Ниш и Југоросгаз а.д. Београд закључи Протокол о регулисању начина измирења дела обавеза ЈКП “Градска топлана” Ниш за испоручени гас за сезону 2013/2014. Укупна обавеза ЈКП “Градска топлана” Ниш према Југоросгазу на дан 10.02.2014. године износи 591.494.646,86 динара, док потраживања Топлане за испоручену топлотну енергију на дан 07.02.2014. године од директних и индиректних буџетских корисника износе 93.793.376,35 динара. За плаћање доспелих обавеза буџетских корисника и других обавеза Град Ниш би издао 10 соло меница АИК Банци, које би се испоставиле на наплату на терет рачуна Града Ниша о роковима доспећа, уколико ЈКП “Градска топлана” Ниш не обезбеди средства на свом рачуну за реализацију својих меница. Како је појаснио надлежни градски већник Милош Банђур, ради се о повољном начину отплате дуга Градске Топлане, чији ће гарант бити Град Ниш.

Можда Вас занима и следеће...