Arhiva akata 2015/2016 Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa

image_pdfimage_print

Arhiva 2015-2016

 

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2016. godiniLista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša

Bliža merila za izbor programa ili projekata sa dopunskim kriterijumima i način bodovanja za izbor programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini na teritoriji Grada Niša

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Bliža merila sa dopunskim kriterijumima i načinom bodovanja za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Bliža merila sa dopunskim kritetijumima i načinom bodovanja za izbor programa ili projekata koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2015. godini pod nazivom „Zeleni Niš“

Lista o izmeni i dopuni Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2015. godini pod nazivom „Zeleni Niš“

Lista o izmeni i dopuni Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Lista o izmeni i dopuni Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini

Zaključak o upućivanju Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata Upravi za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu, kako bi Uprava pripremila Predlog odluke o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Grada Niša dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja

Bliža merila za izbor programa ili projekata sa dopunskim kritetijumima i način bodovanja za izbor programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini, na teritoriji grada Niša, pod nazivom „Zeleni Niš“

Mišljenje u vezi sa Nacrtom javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša u 2015. godini pod nazivom „Zeleni Niš“

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa,koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015 godini

Bliža merila sa dopunskim kriterijumima i načinom bodovanja za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja


Bliža merila sa dopunskim kritetijumima i načinom bodovanja za izbor programa ili projekata koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša


Mišljenje komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa


Pravilnik o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Niša za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa


Zaključak o otvaranju stranice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa na zvaničnom sajtu Grada


Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa