Ранг листa кандидата који су остварили право на услугу Персоналног асистента за 2022. годину

Ранг листa кандидата који су остварили право на услугу Персоналног асистента за 2022. годину