Обавештење о избору по Јавном позиву за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара

Обавештење о избору по Јавном позиву од 08.06.2021 године