Решење о именовању в.д. директора ЈП за стамбене услуге Нишстан Ниш

Решење о именовању в.д. директора ЈП за стамбене услуге Нишстан Ниш