33. седница Градског већа града Ниша– 24.12.2020.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације насеља Просек, на подручју ГО Нишка Бања
 2. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша- парцијалне измене
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Куновица, на подручју Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Островица, на подручју Градске општине Нишка Бања
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулација насеља Раутово, на подручју Градске општине Нишка Бања
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању финансирања расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниша
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
 9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 11. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за органе града и грађанска стања
 12. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за финансије
 13. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за грађевинарство
 14. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 15. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
 16. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 17. Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе Града Ниша

You may also like...