12. sednica GV – 26.10.2020.

Zaključak o prihvatanju finansiranja rashoda i izdataka Ustanove Dečije odmaralište „Divljana” nastalih u periodu pre početka poslovanja Ustanove kao indirektnog korisnika budžeta Grada Niša, a radi prevazilaženja poteškoća u poslovanju...