10 седница ГВ – 13.10.2020

Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша