1. седница ГВ – 28.8.2020.

Решење о задужењима Заменице градоначелнице и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града