262. седница Градског већа – 08.07.2020.

image_pdfimage_print
  1. Решење о стављању ван снаге Решења o прихватању учешћа и финансирању пројекта „Да стари не буду сами“
  2. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш
  3. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-224/2015-09 од 30.11.2015. године, којим се привредном субјекту ДРУШТВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ДИМЕ ТАКСИ ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira 1.6“ са евиденционим бројем 677
  4. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-93/2016-09 од 14.03.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Marea“ са евиденционим бројем 192
  5. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-122/2018-09 од 12.07.2018. године, којим се привредном субјекту IVAN OGNJANOVIĆ PR TAKSI PREVOZ HALO WIN TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Peugeot 301“ са евиденционим бројем 973

You may also like...