“Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕXПО центра у Нишу”

Конкурсна документација