230. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.03.2020.

image_pdfimage_print
  1. Решење о давању сагласности на Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
  2. Решење о изменама Тарифног система у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
  3. Решење о финансирању пројекта „Здраво и сигурно пословно окружење“
  4. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2019. годину

You may also like...