JAVNI KONKURSI U GRADSKOJ UPRAVI GRADA NIŠA, od 02.12.2019. godine.

image_pdfimage_print

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „građevinski inspektor“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za inspekcijske poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „inspektor za puteve“,  na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za inspekcijske poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi raspolaganja stambenim prostorom“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi saradnje sa dijasporom“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi fakturisanja“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za finansije

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi kontrole zahteva za plaćanje u oblasti obrazovanja, predškolske ustanove i zaštite životne sredine“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za finansije

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ,,Poslovi upisa prava javne svojine, pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ,,Poslovi davanja u zakup i davanja na korišćenje poslovnog prostora, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „Poslovi na pripremi i zaključenju ugovora“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za investicije

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „Ekonomski poslovi na realizaciji programa uređivanja“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za investicije

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi praćenja  rada ustanova kulture i upravljanje kulturnim nasleđem grada Niša“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za kulturu i informisanje

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi za utvrđivanje izvornih prihoda lokalne samouprave“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „normativno-pravni poslovi“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za privredu

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi finansijske kontrole programa sportskih organizacija“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za omladinu i sport

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „pravni poslovi na ozakonjenju objekata“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za ozakonjenje

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi praćenja rada ustanova“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za primarnu zdravstvenu zaštitu

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „finansijski i plansko-analitički poslovi“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Sekretarijatu za privredu

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „Poslovi radnih odnosa“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Službi načelnika Gradske uprave

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „Poslovi pripreme konkursne dokumentacije“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša, u Službi za zajedničke poslove

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi upravljanja, planiranja i automatske obrade podataka“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša,  u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA „poslovi praćenja stanja životne sredine i monitoring“, na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Niša,  u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA u  Sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, radno mesto  „poslovi evidencije podataka u oblasti energetske efikasnosti“

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA u Sekretarijatu za poslove uprave i građanska stanja za radno mesto „zamenik matičara“

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA u Službi načelnika Gradske uprave radno mesto „stručno-operativni poslovi protokola i odnosa sa javnošću“

Datum oglašavanja: 02.12.2019. godine.

Možda Vas zanima i sledeće...