ГРАД НИШ И ОВЕ ГОДИНЕ СУБВЕНЦИОНИШЕ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ НИША РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА

  • IMG-0f1f83fb81899b45cd7e8fd963a655f5-V
  • IMG-1b8534550649bc46698f3a415dddd101-V
  • IMG-4a9edf96579ec1cf6c749eb2896eeee9-V
  • IMG-802cfc01a4a79ef7bdf32fc69d49570c-V
  • IMG-ddc2ee9f2cd3d840fcc437251903fef9-V
  • IMG-e99889d1a3ea41bd0b851761c08e86fe-V
  • IMG-e74936386ba7cda671b42ad006e644e0-V
  • IMG-f6be3b793ddaeeee02474f37066cd738-V
image_pdfimage_print

 

 

И ове године, Град Ниш, у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2019. годину – Мера за унапређење доступности финансирања ММСПП, за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, субвенционисаће камате на кредите за трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу и за изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора. Тим поводом, градоначелник Ниша Дарко Булатовић расписао јавни позив заинтересованим банкама. Овом приликом градоначелник је истакао да се на овај начин наставља подршка Града домаћој привреди која, из године у годину, бележи све боље резултате.

Према речима начелника Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша, Милана Ранђеловића, корисници кредитних средстава могу бити микро, мала и средња предузећа и предузетници, регистровани на територији Града Ниша.

„Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 100.000,00 динaра, а максимални 1.500.000,00 динaра. Град Ниш, посредством Канцеларије за локални економски развој и пројекте, за субвенционисање камата издвојиће 9.000.000,00 динара. Камата ће се субвенционисати до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2019. године. Рок отплате биће 12 месеци“, поручио је Ранђеловић.

Он је истакао да је интересовање за ову меру и у току прошле године било велико и да очекује да тако буде и сада и позвао банке да се јаве у што већем броју како би Град добио боље услове кредитирања, односно нижу камату.   Према речима  Ранђеловића, у току прошле године, на овај начин кредите, на које је камату субвенционисао Град Ниш добило је 159 привредних субјеката а банка је пласирала више од 200 милиона динара.

Иначе, заинтересоване банке понуде са пратећом документацијом могу поднети на писарници Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша, Ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, лично или препорученом поштом, у затвореним ковертама са назнаком: „Град Ниш – Понуда за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша“, а рок за достављање понуда је 10 дана од расписивања јавног позива, односно до 16.09.2019. године, до 15.00 сати.  Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке које су регистроване за обављање банкарских послова, које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

Одлуку о најповољнијој понуди донеће Комисија за доделу финансијских средстава у року од осам дана од дана отварања понуда.

Текст јавног позива објављен  је у Службеном листу Града Ниша (бр. 70/2019 од 06.09.2019. године), на интернет страни Града Ниша (www.gu.ni.rs) и Канцеларије за локални економски развој и пројекте (www.investnis.rs).

You may also like...