Otvoreni podaci Grada Niša

  • P1290447
  • P1290460
image_pdfimage_print

 

 

Grad Niš je od marta ove godine kroz projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori“ koji Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte realizuje u saradnji sa organizacijom „Palgo Smart“, pristupio projektu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“. Reč je o projektu koji na nacionalnom nivou sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Svetske banke.

Učešćem u ovom projektu, Grad Niš daje doprinos ispunjenju strateškog opredeljenja Vlade Republike Srbije u skladu sa Strategijom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. i Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji“. Na konferenciji za novinare, održanoj danas u Gradskoj kući u Nišu, predstavljeni su rezultati Grada Niša u dosadašnjim projektnim aktivnostima.

Iako Grad Niš ovim projektom pravi tek prve korake u objavljivanju podataka u otvorenom formatu, na ovom projektu su ostvareni izuzetni rezultati, zbog kojih je Grad Niš postao prva jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji koja je otvorila setove podataka celokupne Gradske Uprave, svih organizacionih jedinica na nivou sekretarijata, ukupno 17 sekretarijata kao i 12 javnih i javno-komunalnih preduzeća. Angažovanjem radne grupe formirane od predstavnika svih sekretarijata i javnih preduzeća, otvoreno je 34 seta sa više od 100 setova i podsetova podataka i oni su dostupni za pregled, preuzimanje i ponovno korišćenje na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (https://data.gov.rs).

Od velikog broja podataka objavljenih u otvorenom obliku, kao posebno značajni javnosti mogu se izdvojiti podaci o javnom prevozu, koje građani već neko vreme mogu koristiti putem Gugl Tranzit servisa, zatim podaci o obrazovanju, osnovnim i srednjim školama, o poljoprivrednom zemljištu, energetskim podacima gradske toplane, kvalitetu voda, parking zonama i parkiralištima, pijačnom barometru, prostornim i urbanističkim planovima, komunalnoj policiji, poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, građevinskim i upotrebnim dozvolama, ozakonjenju kao i budžet Grada Niša za 2019. godinu. Svi setovi podataka su objavljeni uz puno poštovanje pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, što je u Republici Srbiji uređeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i sa pravnim okvirom koji važi na teritoriji Evropske unije kroz Opštu uredbu o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR).

Po završetku aktivnosti iz ovog projekta, Grad Niš će nastaviti rad na daljem otvaranju podataka iz sopstvene nadležnosti, njihovom održavanju i optimizaciji njihove upotrebe kroz članstvo u nacionalnoj radnoj grupi za otvorene podatke, zajedno sa drugim državnim institucijama, organizacijama tehničke zajednice i civilnog društva, akademskim institucijama i ekspertima koji se bave otvorenim podacima.

U širem kontekstu, Grad Niš prepoznaje ogroman potencijal koji otvoreni podaci imaju za kreiranje novih mogućnosti za razvoj privrede i zapošljavanje, kao i novih vrednosti kroz nove informacije, analize i usluge. S obzirom da je u Nišu od novembra 2018. godine aktivno više od 150 preduzeća koje se bave naprednim tehnologijama i da je njihov broj u porastu, otvoreni podaci će biti od posebnog interesa i značaja za nove generacije preduzetnika, startapova i novih kompanija iz Centra za inovativno preduzetništvo mladih, za buduće stanare Naučno-tehnološkog parka koji počinje sa radom sledeće godine kao i za timove koji rade iz drugih zajedničkih radnih prostora u gradu. Otvoreni podaci su i preduslov i ključna komponenta budućeg koncepta Grada Niša kao pametnog grada, koji će omogućiti bolji kvalitet života građanima, od transporta i obrazovanja do upravljanja vodosnabdevanjem, otpadom i energijom.

Na kraju, ovim projektom Grad Niš nastavlja i svoje strateško opredeljenje da se pozicionira kao grad naprednih tehnologija, u kome su njeni građani prepoznati kao akteri i nosioci tehničkih i tehnoloških promena u svetu.

 

 

Možda Vas zanima i sledeće...