Отворен конкурс за субвенције у пољопривреди

image_pdfimage_print

За све регистроване субјекте који се баве пољопривредом на територији Града Ниша, отворен је конкурс за субвенционисану набавку нове опреме и пољопривредне механизације.

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. године и  Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 491-2/2019-03 од 20.05.2019. год. Градоначелник Града Ниша расписао је К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој на територији Града Ниша за 2019. Годину.

Конкурсом су утврђени услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  Град Ниш за 2019. годину.

Kорисници мера су лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава  која се налазе у активном статусу и то: физичка лица – носиоци комерцијалних породичних регистрованих пољопривредних газдинстава, правна лица и предузетници уписани  у Регистар.

Више информација о самом конкурсу, као и захтеве за конкурисање можете преузети у Секретаријату за пољопривреду у улици Николе Пашића 28 или на сајту секретаријата www.niskoselo.com.

You may also like...