САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ АКВАПАРКА НА ЛОЗНОМ КАЛЕМУ

image_pdfimage_print

 Град Ниш, Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе, објавио је оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Ниша ради изградње објекта спортско-рекреативног центра-Аквапарка, на локацији Лозни Калем у Нишкој Бањи. Почетна цена је један динар.

Првом фазом Плана генералне регулације подручја ове градске општине предвиђено је да на потезу Лозног Калема, на површини од  5,4 хектара, потенцијални инвеститор изгради аква парк који ће имати најмање 7 базена са тобоганима у отвореном и затвореном делу и другим садржајима за децу, спа и велнес комплекс. Такође, један од услова је и да упосли најмање 40 радника на неодређено време, да број запослених одржи у периоду од пет година, а да у току летње сезоне број запослених на одређено време достигне минимум 80 запослених. Још једна обавеза потенцијалног инвеститора је да у основна средства уложи најмање 9 милиона евра и прибави документaцију потребну за изградњу објекта у складу са важећим прописима, да изради урбанистички пројекат и обезбеди прикључке за комуналну инфраструктуру. Такође, потенцијални инвеститор треба да, у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу земљишта, достави банкарску гаранцију у висини тржишне вредности земљишта, издате од банке регистроване као акционарско друштво са седиштем у Републици Србији и која има дозволу за рад Народне Банке Србије.

Учесник поступка је у обавези да уз понуду приложи доказ о уплати депозита у висини од 20% од укупне тржишне вредности катастарских парцела. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају сва правна и физичка лица. Неблаговремене и непотпуне понуде биће одбачене.

Пакет информација о локацији може се преузети на првом спрату Градске управе града Ниша, у Секретеријату за имовинско-правне послове, канцеларија број 21, сваког радног дана, у периоду од 7.30 до 15.30 часова коме се достављају и понуде за учешће у поступку прикупљања понуда.

Канцеларија за локални економски развој и пројекта позива све заинтересоване потенцијалне инвеститоре да се јаве на позив Градске управе. Рок за подношење понуда и уплату депозита је 10.децембар.

 

 

 

 

You may also like...