ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ

image_pdfimage_print

 

Штаб за ванредне ситуације града Ниша, на седници дана 07.03.2018. у 15:30. издао низ наредби одговарајућим субјектима. У циљу бржег отклањања поплављеног стања на подручју дела МЗ “Девети мај” у градској општини Палилула, примениће се следеће мере:

Активирати дренажну станицу у оквиру привредног субјекта Фрипак.

Градски штаб је добио сагласност власника дренажне станице привредног субјекта Фрипак за коришћење исте, те налаже:

А) ЈКП НАИССУС Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради постављања и стављања у погон потопне пумпе (капацитет од 15-20 литара у секунди) у функцију;

Б) ЕД Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради довођења електричне  енергије одговарајуће снаге до потопне пумпе.
Хитно активирати потопну пумпу у насељу 9. Мај и исцрпљену воду са угроженог подручја убацити у постојећи канализациони систем у насељу.

За реализацију мере наложено је:

А) ЈКП НАИССУС Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради постављања, прикључења и стављања потопне пумпе (капацитет од 5-10 литара у секунди) у функцију.

Б) ЕД Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради довођења електричне енергије одговарајуће снаге КW до потопне пумпе.
Хитно активирати црпну станицу у индустријској зони између Шинвона и ЛМБ Софта и приступити црпљењу воде, и исту убацити у постојећи колектор Бубањ који води гравитационо до постројења за препумпавање у реку Нишаву.

Наложено је да:

А) ЈКП НАИССУС Ниш ангажује потребна средства, опрему и људство ради праћења ниво вода у колектору Бубањ  и управљање истим у зависности од ниво реке Нишаве.

Б) ЕД Ниш ангажује потребна средства, опрему и људство ради довођења ел. енергије одговарајуће снаге до црпне станице код Шинвона.

Приликом разматрања предметне ситуације Стручно- оперативни тим језакључио да на угроженом подручју није потребно прогласити ванредну ситуацију с обзиром да нису ангажована сва средства и могућности којом располаже Град Ниш а процењује се да ће се  хидро и хидро-метеролошка ситуација повољно развијати. Потребно је вршити непрестани мониторинг угроженог подручја и о томе обавештавати Штаб за ванредне ситуације.

Наложено је да у току сутрашњег дана, тамо где то представља могуће привремено решење проблема, улице буду насуте шљунком изнад нивоа воде, а у договору са угроженим грађанима њихова комуникација и излазак из домова биће олакшана грађевинским мерама или поделом чизама.

Наложено је да на угрожено подручје изађу екипа за дезинсекцију и дератизацију, као и екипа Ветеринарског института.

У завршном извештају рада стручно-оперативног тима изнеће се предлози за спречавање или умањење ризика о поновном појављивању појави воде у угроженом подручју.

You may also like...