Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. годину

  • 2-20171129_084753
  • 4-DSCN0084
  • 1-20171122_090745
  • 1-DSCN0079
image_pdfimage_print

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12; 101/16 ), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), а по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр.02-07-859/2 од 23.2.2017. године, Градско веће Града Ниша, на седници од 03.03.2017.године, усвојио  је  Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда  за 2017. годину. У складу са наведеним планоm реализоване су следеће активности:

– Уређење водотокова другог реда (текуће поправке и одржавање) у дужини од  1.180,00 метара (укупна вредност  радова је 4.087.624,30 динара без ПДВ –а) изведено је на основу претходно урађених елабората и то на следећим локацијама:

  1. Чишћење и осигурање корита Велепољске реке у Палиграцу, дужина деонице Л=630m., вредност изведених радова  je 2.558.653,80 динара без урачунатог ПДВ-а;
  2. Чишћење и осигурање корита реке Студене у Горњој Студени, дужина деонице Л=500m., вредност изведених радова је 1.528.970,50 динара без урачунатог ПДВ-а.

На сликама: Велепољска река пре и након чишћења.

Можда Вас занима и следеће...