Потписан меморандум са немачком организацијом „ Хелп“

  • Help 1
  • help 2
  • help 3
image_pdfimage_print
Предмет овог Меморандума   је сарадња између потписника кроз  активности усмерене на унапређење положаја угрожене популације .
Конкретне мере које би требало да се инплементирају су унапређење и подстицање запошљавања и самозапошљавања младих, ромског и другог мањинског становништва, особа са инвалидитетом и других незапослених а посебно лица која се теже запошљавају.
Такође потписивањем меморандум биће омогућен и развој социјалног предузетништва, остваривање права на рад и запошљавање, интеграција избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група.
У оквиру овог Меморандума, потписници су сагласни да ће:
–        Реализовати активности и пројекте у складу са националним правним оквиром, релевантним стратегијама Републике Србије и другим националним и локалним развојним документима, и подржати процес одрживог развоја у целини,
–        Размењивати информације са другим заинтересованим странама које се баве питањима унапређења положаја угрожене популације,
–        Обезбедити информације о најбољим праксама
–        Организовати заједничке акције објављивања пројектних резултата
–        Предлагати и спроводити нове иницијативе засноване на проценама и потребама угроженог становништва у оквиру појединачних овлашћења / мандата
 
Такође Уговор о сарадњи  на пројекту Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији” који је потписан 27.08.2013 године између немачке организације Хелп и Града Ниша,    допуњује се у Члану 2.   на следећи начин:
Град Ниш ће, уколико постоји потреба, подржаним удружењима кроз пројекат пружити подршку у виду обезбеђивања локације за обављање делатности, а у складу са расположивим могућностима Града. Локација може бити обезбеђена без накнаде или уз минималну накнаду на временски период на пет година са могућношћу продужетка.
Локација са припадајућом инфраструктуром за несметано обављање делатности би требало да буде површине 30-50 ари у индустријској зони уз сагледавање специфичности пословне делатности.
Хелп је са своје стране  током 2014 и 2015 године, по планираном распореду, завршио све припремне активности за обављање делатности ново-основаних удружења, које су подразумевале:
 
1) набавку опреме просечне вредности од 15.000,000 евра, по удружењу, за сва три удружења,
2) обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука за чланове кооператива и
3) пословно саветовање и вођење кроз процес рада кооператива

 

You may also like...