Реаговање Локалног антикорупцијског форума Ниш поводом Саопштења објављеног на званичном сајту Града Ниша 28. 3. 2016

image_pdfimage_print

Ниш, 29. март 2016. године

Реаговање Локалног антикорупцијског форума Ниш поводом Саопштења објављеног на званичном сајту Града Ниша 28. 3. 2016 (које потписује извесна/и ЈОВМИЛОС)

Поштоване грађанке, поштовани грађани,

ЛАФ Ниш је кроз своје последње агажовање да се у састав Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години уврсти грађански посматрач реализовао меру из Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша. ЛАФ Ниш је на тај начин испуњавао своје обавезе из Локалног плана, а није „вршио притисак“ на рад Стручне комисије.

Грађански посматрач је демократска институција оличена у појединцу који се бира из реда компетентних особа у одређеној области. Он представља грађане. Сматрамо недопустивим да органи јавне власти и носиоци јавних функција у Нишу не знају шта садржи Локални план за борбу против корупције, стратешки антикорупцијски документ Града Ниша, који је 2011. године једногласно усвојила Скупштина града као највиши орган власти Града.

Координаторка ЛАФ-а, Зорица Миладиновић, новинарка, није и не може бити у сукобу интереса јер се писаним путем изузела из ангажовања ЛАФ-а у овој ствари, на начин који предвиђају интерни акти ЛАФ-а . Чланови ЛАФ-а нису јавни функционери, те се ни институт „сукоб интереса“ у законском смислу не односи на њих. Упркос томе, чланови ЛАФ-а врло одговорно брину о томе да не буду у сукобу интереса.

ЛАФ Ниш није одговоран због тога што други појединци или организације нису захтевали да присуствују раду Стручне комисије. Напротив, ЛАФ охрабрује све појединце или организације да траже јавност у процесима одлучивања о јавном интересу и јавним средствима. Биро за друштвена истраживања из Београда није „покровитељ“ ЛАФ-а. Ова организација координира процесом мониторинга и евалуације Локалног плана за борбу против корупције и то је предвиђено  самим Планом као њена обавеза.

Локални антикорупцијски форум Ниш је самостално и независно градско тело, а не невладина организација. ЛАФ Ниш је основан да би спроводио Локални план за борбу против корупције. ЛАФ Ниш чине чланови који за свој рад не добијају никакве зараде или хонораре. Они раде без икакве новчане или друге накнаде. ЛАФ Ниш ће, упркос бројним опструкцијама, са скоро свих нивоа власти, наставити да реализује мере и активности из Локалног плана за борбу против корупције јер је за то добио мандат. Јавност у раду представничких тела је темељни принцип демократске борбе против корупције у јавном сектору и друштву уопште.

С поштовањем,

                                                                                           Локални антикорупцијски форум Ниш

                                                                                           Весна Црногорац, заменица координатора

                                                                                           Валентина Крстић, чланица

                                                                                           Драгана Сотировски, чланица

                                                                                           Др Ђокица Јовановић, члан

 

 

link ka dokumentu

Можда Вас занима и следеће...