Субвенције за боравак деце у приватним вртићима

  • image-3c5ef63a8ef42c9e12bcf6c5689bddff03cc6a7729a9d36d17019d2490acf6d6-V
  • image-7a3f4b9f6e8cc105d3f6a7c685685ebe0df8cee250b263fbe500244546396667-V
  • image-fa16245f38a80661ebd1c33e906cbe0c3c62d2e663496041fa6ca419804affb5-V
  • image-3c5ef63a8ef42c9e12bcf6c5689bddff03cc6a7729a9d36d17019d2490acf6d6-V
  • image-7a3f4b9f6e8cc105d3f6a7c685685ebe0df8cee250b263fbe500244546396667-V
  • image-fa16245f38a80661ebd1c33e906cbe0c3c62d2e663496041fa6ca419804affb5-V
image_pdfimage_print
Град Ниш потписао је са власницима приватних вртића који испуњавају услове , уговоре о субвенционисању боравка деце у приватним вртићима. 
Субвенционисање дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице врши се на основу Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице.
У циљу реализације ове Одлуке потписан је Уговор између Града Ниша и приватних предшколских установа „Меда“, „Маза“ и „Дечији кутак“, којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.У овај програм планира се и накнадно укључење приватне предшколске установе „Сунце“.
За радну 2015/2016 годину у буџету Града Ниша за ове намене предвиђено је 30.000.000 динара што ће покрити трошкове боравка око 270 детета.Право ће се признавати родитељима на основу поднетог захтева уколико су испуњени услови предвиђени поменутом Олуком.
Услови за остваривање  права дефинисани су уговором и осим стандардних личних података  важно је рећи даће моћи да конкуришу они родитељи чији укупни  приходи породице остварени у месецу децембру 2015.године нису већи од 30.000 динара по члану породице.
Захтеви за остваривање права подносиће се у Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

 

You may also like...