Akti Gradskog veća Grada Niša za 2016. godinu od 1. do 55. sednice

55. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -30.12.2016. GODINE Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave Grada Niša Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata načelnika Uprave za imovinu i inspekcijske poslove...