Akti Gradskog veća Grada Niša za 2016. godinu od 1. do 55. sednice

55. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -30.12.2016. GODINE
 54. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -28.12.2016. GODINE
53. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -26.12.2016. GODINE
52. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -26.12.2016. GODINE
51. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -24.12.2016. GODINE

50. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -23.12.2016. GODINE

49. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -22.12.2016. GODINE
47. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -19.12.2016. GODINE
  1. Izjašnjenje po Amandmanima na Predlog odluke o budžetu Grada Niša za 2017. godinu, i to:
  1. Izjašnjenje po Amandmanima na Predlog odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2017. godini, i to:
46. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -16.12.2016. GODINE
45. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -16.12.2016. GODINE
44. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -14.12.2016. GODINE
43. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -13.12.2016. GODINE
 42. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -07.12.2016. GODINE
41. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -09.12.2016. GODINE
40. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -07.12.2016. GODINE
39. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -06.12.2016. GODINE
38. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -02.12.2016. GODINE
37. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -30.11.2016. GODINE
36. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -29.11.2016. GODINE
35. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -28.11.2016. GODINE
34. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -28.11.2016. GODINE
33. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -25.11.2016. GODINE
32. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA
 31. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -22.11.2016. GODINE
30. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -18.11.2016. GODINE
29. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -16.11.2016. GODINE
28. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA -10.11.2016. GODINE
  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stavljanju van snage Plana detaljne regulacije skladišno-distributivnog centra tipa Cash&Carry „Malford“ d.o.o. u Nišu
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi plana detaljne regulacije magistralnog gasovoda MG-10 Niš-Dimitrovgrad-granica Srbija/Bugarska na teritoriji Grada Niša
  1. Rešenje o utvrđivanju cene toplotne energije za grejnu sezonu 2016/2017 za fiksni i varijabilni deo
  2. Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Grada Niša
  3. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za revitalizaciju Niške tvrđave
  1. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša davanje saglasnosti na Pravilnik o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu
  2. Zaključak o prihvatanju Zahteva Gradske opštine Niška Banja za prenos odobrenih dodatnih sredstava za 2016. godinu
27. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.10.2016. GODINE

 

26. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA  24.10.2016. GODIHE

 

25. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA  20.10.2016. GODIHE

 

24. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 04.10.2016. GODIHE

23. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 03.10.2016. GODIHE

03.10.2016. godine sa početkom u 16,45 sati.

22. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 29.09.2016. GODIHE

21. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 28.09.2016. GODIHE
20. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 27.09.2016. GODIHE
19. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 22.09.2016. GODIHE
18. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 21.09.2016. GODIHE
17. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 20.09.2016. GODIHE
16. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 20.09.2016. GODIHE
15. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 06.09.2016. GODIHE
14. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 05.09.2016. GODIHE
13. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 01.09.2016. GODIHE
12. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 01.09.2016. GODIHE
11. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 31.08.2016. GODIHE
10. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 24.08.2016. GODIHE
9. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 19.08.2016. GODIHE

8. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 12.08.2016. GODIHE

7. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 05.08.2016. GODIHE

o spremnosti Grada Niša da učestvuje sopstvenim sredstvima,  u postupku dodele sredstava namenjenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje,razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj,uslužnoj ili drugoj oblasti  za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji;

o angažovanju stručnih službi u cilju uspešne realizacije pomoći

o spremnosti Grada Niša da učestvuje sopstvenim sredstvima, u postupku dodele sredstava namenjenih za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji, za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom;

o angažovanju stručnih službi u cilju uspešne realizacije pomoći

6. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 02.08.2016. GODIHE

5. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 01.08.2016. GODIHE

4. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 22.07.2016. GODIHE

3. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 19.07.2016. GODIHE

2. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 15.07.2016. GODIHE

1. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 11.07.2016. GODINE