Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Niša za 2015. godinu

Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke Grada Niša postaviće do kraja dana na oficijelni gradski sajt najnoviji Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu...