Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша поставиће до краја дана на официјелни градски сајт најновији Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету...