Одржана 114. седница Градског већа

image_pdfimage_print

 

На 114. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник проф. др Зоран Перишић, једногласно је прихваћено Решење о утврђивању Предлога Одлуке о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. Градоначелник Перишић је оценио овај важни документ као добар, истакавши да је Ниш добио реални и оперативни акциони план, који је добар имајући у виду и број учесника у његовој изради, као и време за који је начињен и број примедби које су разматране. Такође су једногласно прихваћена и решења о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за 2015. годину, Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину и Решење о утврђивању Предлога програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину. Ови документи неопходни су како би могло да се приступи изградњи и опремању нових индустријских зона, изградњи колектора који ће решити проблеме у Зетској Улици, решавању депоније “Келеш” и другим битним питањима. Чланови Градског већа једногласно су прихватили и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша, који обухвата трасу дужине 27 километара и Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације одморишта “Трупале” тип II – лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш. Прихваћена су и решења о утврђивању Предлога плана детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV “Ниш 6” са прикључним двоструким далеководом 110кV у Нишу, Предлога плана детаљне регулације примарног цевовода друге висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња Топоница са локацијом планираног резервоара и Предлога плана детаљне регулације Трупалских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода. Градско веће једногласно је донело Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом “Келеш” и Студије оправданости давања концесије. Према речима директора Регионалне развојне агенције “ЈУГ” Бојана Аврамовића, може се очекивати инвестиција у висини од 50 милиона евра и да инвеститор уђе у посед јула наредне године. Ова концесија, прва такве врсте у Србији, решиће проблем депоније стар чак 36 година. Чланови Градског већа донели су на 114. седници и Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша који се тиче преузимања послова јавног градског саобраћаја. Једногласно су прихваћена решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на програме пословања ЈП “Аеродром Ниш”, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈКП “Паркинг-сервис” – Ниш, ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус”, ЈКП “Тржница”, “Медиана”, “Градска топлана”, ЈКП “Горица”, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈКП “Обједињена наплата”, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈП “Градска стамбена агенција”, Јавног предузећа за стамбене услуге “Нишстан”, Центра за социјални рад “Свети Сава”, Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља, Предшколске установе “Пчелица” и Туристичке организације Ниш за 2015. годину. Градско веће прихватило је и Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Медиана” Ниш, о расподели нераспоређене добити и Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана” Ниш о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије. Због повећања цене природног гаса са 40, 18 динара по кубику на 42, 75 динара, сходно правилнику и методологији који подразумева кориговање цене грејања уколико се промене цене енергената за више од 3 одсто, постојеће цене грејања морају бити увећане. Чланови Градског већа једногласно су усвојили и Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша.

You may also like...